Mina tjänster

N

Interimsledarskap

Management inom försäljningsledning

 • Klargör förväntningar på individ och team
 • Tydliggör samband mellan olika mål
 • Resultatfokus
 • Skapa förutsättningar för att må och prestera bra
 • Coachar, målstyr och följer upp
 • Kulturbärare och normsättare
N

Ledarutbildning

Onboardingprogram för dig som är ny som ledare

 • Att träna och utveckla sina medarbetare
 • Målstyrning
 • Kommunikation
 • Planera, genomföra och utvärdera möten
 • Time Management
 • Gruppen- och individens utveckling
 • Självledarskap
N

Mentorskap och coaching

Handlar om dina personliga och professionella behov

 • Självkänsla, självtillit och självförtroende
 • Drivkrafter i ditt liv
 • Jobba med dina personliga styrkor
 • Prioriteringar och val
 • Självledarskap
N

Idrottaren

Att bygga välmående och hållbara mästare över tid

 • Nulägesanalys
 • Individuell handlingsplan
 • Individuella träffar och samtal
 • Uppgifter och övningar
 • Kontinuerlig feedback
N

Idrottsföreningar

Hur vi kan skapa en trygg utvecklingsmiljö

 • Ledarskap
 • Föräldraskap
 • Idrottspsykologi
 • Prestationsutveckling
 • Strukturerat utvecklings- och reflektionsarbete

tankekicken

Din potential är min prioritet